Elever vil boikotte nye prøver

Kristin Clemet har bestemt at resultatene fra de nasjonale prøvene fortsatt skal offentliggjøres. Elevaksjonen varsler ny boikott.