Det blir gasskraftverk på Mongstad

Regjeringen sier ja til gasskraftverk på Mongstad. Først fra 2015 blir det full rensing. Det betyr ja til utslipp av inntil seks millioner tonn CO2.