Ønsker radikal kjønns-kvotering i Forsvaret

Kommandanten på Bergenhus, flaggkommandør Atle Karlsvik, sier til Bergens Tidende at han personlig kunne tenke seg en radikal kjønnskvotering i Forsvaret for å få opp kvinneandelen på alle nivå.