«Alle burde møtt Marthe, da ville de ikke fyllekjørt»