Fyllekøyrar øydela livet til dottera

For ti månader sidan vart dottera til Unni og Norvald Hestetræet køyrd ned av ein full 30-åring. I dag er Marthe (17) sterkt funksjonshemma.