Sentrum for Siri

Byantikvar Siri Myrvoll velger seg gesellhusene fra 1880-tallet i Nye Sandviksveien. - En fredelig plass, midt i byen, med urtehage, slyngroser og gangavstand til jobb og alt annet.