Epost trøbbel i BT

Siden fredag har Bergens Tidende hatt store problemer med epost-serveren.