Kompromiss om Askøybrua

Autopassordninga vil bli gjennomført på Askøybrua. Men Askøyveringane vil behalde rabattordninga på 60 kroner biletten for dei som har brikke og depositum. Den ordinære prisen vil dessutan bli senka frå 100 til 70 kroner.