Torskeoptimisme trass motgang

Trua på norsk oppdrettstorsk er sterk, trass tilbakeslag innan yngelproduksjon og finansiering. Oppdrettstorsk overtek for den ville på verdas matbord.