Pressemeldingen fra Jebsen

Konklusjonene i Sjøfartsdirektoratets "Rocknes"-rapport er "kun spekulasjoner" og selvimotsigende, mener rederiet Jebsen. Her følger hele pressemeldingen fra Jebsen.