Slepp oppseiingar i Helse Fonna

Helse Fonna kuttar 120 årsverk i år. No er nedbemanninga i full gong, utan at fast tilsette ser ut til å bli råka.