13-åringer kan ikke lese

En av fire sjuendeklassinger ved 12 skoler i Bergen leser bekymringsfullt dårlig. De havner under «kritisk grense».