- Små miljøskader med kort tunnel

En kort Jondalstunnel vil ikke påføre naturmiljøet store skader, og kommer heller ikke i konflikt med Folgefonna nasjonalpark.