Barna får tilsyn i streikebarnehagene

Av hensyn til barna og foreldrene ønsker Bergen kommune å legge til rette for en tilsynsordning i de kommunale barnehagene som kan rammes av streik.