Ramsland anker

Trond Ramsland skriver anken til Høyesteretts kjæremålsutvalg selv. Han mener i det skjedd feil i saksbehandlingen, skriver BA.