• STUDENTENES BERGEN: Sindre Øye Helgheim har sans for både Bryggen og Byfjellene, men strøket rundt John Lunds plass på Nygårdshøyden er hverdagen for journaliststudenten.</p> FOTO: ARNE NILSEN

Byfjellene, Bryggen og Brann!

Sindre Øye Helgheim har sans for både Bryggen og Byfjellene, men strøket rundt John Lunds plass på Nygårdshøyden er hverdagen for journaliststudenten