I eget hjem etter 30 år

Astrid Olsen har vandret ut og inn av psykiatriske institusjoner siden hun var 25. Nå bor 59-åringen i egen leilighet og har sitt eget liv.