NAF vil sikre skoleveiene

Bredere fortau og lavere fart skal gjøre hverdagen tryggere for barn i Bergen.