Full forvirring om rusomsorg

Helsebyråd Trude Drevland ønsker å hjelpe Fred Ellingsund til å få bli i Blomsterdalenkollektivet. Men hun kan ikke, fordi rusomsorg er et statlig ansvar.