Jondal kommune må snu

Jondal kommune pliktar å behandle reguleringssaka for Hardangerskifer. Kommunen kan ikkje kople reguleringssaka til innfriing av eit omstridd pengekrav.