Kloakk rett i Byfjorden

I Sandviken renner urenset kloakkavfall fortsatt rett ut i sjøen. Bergen kommune håper å få løst problemet i løpet av neste år.