Sykehuset granskes

Fylkeslegen i Hordaland har allerede opprettet tilsynssak mot Sandviken sykehus.