- Balansert bytteforhold

Gaias styreleder Gunnar Bakke sier konsulentrapportene bare var ett av flere forhold som dannet styrets beslutningsgrunnlag.