Byggeboom i strandsonen

Loven forbyr bygging i strandsonen. Likevel spretter det opp nye bolighus og såkalte nøst i høyt tempo. Det er i Hordaland det bygges mest, og aller mest i Fjell.