Heller Vågen enn Vidden

Dyveke Maiken Buanes oppvokst i Loddefjord om sitt Bergen.