Kritisk til kommunalt AS

En ny rapport er kritisk til Bergen kommunes planer om å gjøre Bydrift om til aksjeselskap. Den setter spørsmål ved om prosjektet er godt nok gjennomtenkt.