En ekstra svingom for Håkonsgaten

Torsdag må du ta en ekstra svingom for å kjøre Håkonsgaten. Arbeidene er nå flyttet lenger sør i gaten. Dermed stenges krysset til Vestre Torggate, der det tidligere har vært omkjøring.