• INGEN FORKLARING: Overformynder Erik Kjær Mjøs vet ikke hvorfor tomten ikke ble annonsert før salget. - Men i dag er annonsering normal praksis, sier han.<p/>FOTO: ARNE NILSEN

Overformynderiet forsvarer salget

Verken Askøy overformynderi eller Fylkesmannen har funnet noe kritikkverdig ved håndteringen av tomtesalget i Florvåg.