Jordbrukselev fyllekjørte med traktor

Gutten var på fest med elever ved Voss Jordbruksskole, og drakk atten flasker pils. Morgenen etter fyllekjørte han med skolens traktor.