Kjønnsforskjeller glemt i forskning

At kvinner er ulik menn var lenge et lite vektlagt tema i medisinsk forskning. Nå har det blitt et krav.