En internasjonal arbeidsmann

Ulf Lie (64) har i tretti år engasjert seg kraftig i internasjonalisering av utdanning, og ble for sin innsats nettopp hedret med en stor europeisk pris. Snart har den erfarne organisatoren imidlertid ikke tid til å jobbe lenger.