Kravde jobben tilbake, vart tiltalt for valdtekt

Han vart sparka på grunn av seksuell trakassering, men nådde ikkje fram med kravet om å få tilbake jobben. No må sogningen i staden møte i retten som tiltalt for valdtekt av ein kvinnleg tilsett.