• SAKSBEHANDLER: Seniorrådgiver Ole Vorland, som behandler saken for Bergen kommune, håper å kunne ivareta begge parter i konflikten.<p/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Har ikke skjedd før

Det er høyst uvanlig at kommunen må bruke organisasjonspsykolog for å ordne opp.