• HER KAN DET KOMME BÅTPLASSER: I huken der det nå er trapper ned til sjøen ønsker Skanska bolig å lage småbåthavn. En del av beboerne vil heller ha området som allmenn badeplass.<p/> FOTO: TRINE KRISTIANSEN

Uenighet om båtplasser i Sandviken

Skanska Bolig har fått tillatelse fra Bergen kommune til å bygge småbåthavn på Sandviken Brygge. Det er flere av beboerne sterkt imot, og de har klaget på vedtaket.