Foreldreopprør i Gulen

I Gulen er foreldre med ungar i SFO i opprør. Frå 1. februar auka kommunen foreldrebetalinga med 50 prosent.