Bønes skole med Romania-konsert

Hittil har de samlet inn ca. 75.000 kroner til støtte for et barnehjem i Romania. Nå planlegger de en storstilt støttekonsert i Bøneshallen i begynnelsen av april.