• FINT BESØK: Dei om lag 250 andre gjestane var på plass då kronprins Haakon kom til Håkonshallen i kveld. Kronprinsen vart teken imot av CMI-direktør Gunnar M. Sørbø og styreleiar Ingvild Gilhus (bak).

Kronprinsen kom til middag

Christian Michelsens Institutt feira i kveld sitt eige 75-årsjubileum med besøk av både utviklingsministeren og kronprinsen. Sistnemnde kom til middag.