Superår for bær

Produksjonen av både moreller og bringebær på Vestlandet er doblet i forhold til fjoråret.