Alle kan - også Brann

Du kan yte mye mer enn du faktisk gjør. Men du må tro på deg selv. Det gjelder også for Brann-spillerne.