Påvirker prestasjonene

Den «ukule» matpakken sliter i konkurranse med boller og brus. Uten skikkelige måltider lider læringsmiljø, trivsel og prestasjoner.