Hardangerbrua må truleg venta til etter valet

Det er små sjansar for at Hardangerbrua kan handsamast i Stortinget før sommarferien. Mest truleg må brua venta på det nyvalde Stortinget som kjem saman til hausten.