Bergen presiserer sitt ansvar for bybanen

Bergen kommune understreker overfor samferdselsminister Torild Skogsholm at man tar ansvar for bybanen som en del av kollektivtrafikken i Bergen.