Brøt seg inn i eget hus - dømt

En kvinne i 60-årene eier huset, men en kvinne på 80 år har borett i huset. Den eldste ville ikke bo i huset med den yngste og låste derfor døren. Huseier brøt seg inn i sitt eget hus. Nå er hun dømt til bot og fengsel. Fortsatt forvirret?