Ingen kraftutbygging i Sunnhordaland

Alle planer om kraftutbygging i Sunnhordland ble i går effektiv punktert av regjeringen.