Grep inn i striden om statlige tilsyn

SV-leder Kristin Halvorsen grep inn mot Oslo-fløyen da SV-landsmøtet skulle stemme over statlige tilsyn i dag.