Kvernhushaugen

Slik lyder NGUs vurdering av området: