Kaos mot Seljestadtunnelen

En tysk bobil med elendige dekk og en norsk bil med enda verre dekk skapte trøbbel i trafikken i dag.