Sviktar ikkje Gilde

Dei store matvarekjedene har ikkje merka vesentleg nedgang i salet av Gilde-produkt. Kjøtdeigsalet, som stupte då e.coli-saka dukka opp, er tilbake på gamle høgder.