Fire til seks ganger dyrere

En kabling av kraftledningen mellom Eidfjord og Samnanger vil være fire til seks ganger dyrere enn en luftlinje.