Skryt til russ og supportere

Politiet fryktet en ny voldshelg, og satte inn store ressurser. Det hjalp.